نگرشی ازاد بر هوشبری
صفحات وبلاگ
» مخدر ها :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢
» هوشبرهای وریدی :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٢
» سیس اتراکوریوم :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» اترکوریوم :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» شل کننده های غیر دپلاریزان :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» رمی قنتانیل :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» فنتانیل :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» فنتالین :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» لیدوکایین :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» افدرین :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» اتروپین :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» سوکسنیل کولین :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» پتیدین :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» مرفین :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» میدازولام :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٢
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :