مرفین

طبقه بندی فارماکولوژیک : مخدرها

طبقه بندی درمانی : ضد درد مخدر

فراورده های ژنریک ایران : بصورت محلول 10 میلی گرم در میلی لیتر است  

اندیکاسیون  :

- بالغین :  5 – 4 میلی گرم از راه عضلانی یا زیر جلدی تجویز شود . همچنین ممکن است از راه وریدی اهسته در خلال 5 - 4  دقیقه بعد از رقیق کردن با 5 – 4 میلی لیتر اب مقطر تجویز شود .

- کودکان : 0.2 – 0.1 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار از راه زیر جلدی تجویزمی  شود . حد اکثر میزا ن مصرف  15  میلی گرماست .  یا اینکه 0.1 – 0.05 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار از راه وریدی اهسته تجویز شود .

 60 – تا 30 دقیقه فبل از جراحی  0.1 – 0.05 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار از راه عضلانی استفاده می شود .

فارماکودینامیک و فارماکو کینتیک :

مکانیسم اثر : این دارو الکالویید اصلی اپیوم (تریاک ) است وبه گیرنده های اختصاصی در بسیاری از نقاط سیستم اعصاب مر کزی متصل می شود.


مدت اثر

اوج اثر

شروع اثر

راه مصرف

5 – 4 ساعت

20 دقیقه

سریع

وریدی

5 – 4 ساعت

60 – 30 دقیقه

30 – 10 دقیقه

عضلانی

5 – 4 ساعت

90 – 50 دقیقه

20 دقیقه

زیر جلدی

کنتر اندیکاسیون :

سابقه واکنش  افزایش حساسیت به این دارو  

موارد احتیاط مصرف : دیس ریتمی های فوق بطنی – تروما به سر – افزایش فشار داخل مغز – دوران حاملگی  و حین زایمان – اختلال عملکرد کلیه ها و کبد – بیماری های ریوی – جراخی سیستم صفراوی – بیماران مسن

عوارض : ارام بخش بیش از حد – بی خوابی -  سر خوشی – سر درد – میوز – وابستگی روانی کابوس های شبانه – تاکیکاردی – افت فشار خون – سنکوپ – خارش – راش – خشکی دهان بی اشتهایی – کولیک صفراوی – تهوع – استفراغ- احتباس ادرار – دپرسیون تنفسی

منبع : میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92

نویسنده :   حبیبه کنجه     ترم سوم     ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                 دانشگاه علوم پزشکی گیلان


/ 0 نظر / 37 بازدید