رمی قنتانیل

یک اپیویید کوتاه اثر وبا ریکاوری با زمان کم امی باشد .

طبقه بندی فارماکولوژیک : مخدر شبه تریاک

طبقه بندی درمانی : ضد درد

مکانیسم اثر :

مدت اثر

اوج اثر

شروع اثر

راه مصرف

10 – 5 دقیقه

10 – 3 دقیقه

1 دقیقه

وریدی

 

موارد مصرف : با پروپوفول جهت بیهوشی عمومی کامل داخل وریدی می گردد

موارد عدم مصرف : عدم کاربرد در مصرف تنهایی برای القای بیهوشی ودر بی حسی اپیدورال

عوارض جانبی : دپرسیون و اپنه تنفسی– افت فشار خون -  کاهش ضربان قلب – بی قراری - درد بعد از عمل جراحی – لرز و استفراغ

 

طیبه صدیقی       ترم سوم     ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان     منبع : کتاب هوشبری میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92

/ 0 نظر / 26 بازدید