لیدوکایین

مکانیسم اثر : رقابت بایون کلسیم در نشستن بر روی گیرنده ودر نتیجه کنترل عبور یون  سدیم سبب کاهش نفوذ پذیری غشا به عبور یون  سدیم می گردد . این قضیه باعث توقف هدایت امواج عصبی  می شود .      

موارد مصرف : بی حسی های سطحی ونخاعی و اپیدورال – بلوک اعصاب محیطی

عوارض جانبی : تشنج - افت فشار خون  – برادیکاردی –  تضعیف تنفسی

منع مصرف : وجود عفونت در موضع تزریق کمری – بلوک کامل قلبی – افت شدید فشار خون -

نویسنده :  پروا  فیض اللهی     ترم سوم   

  ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان     منبع : انتر نت              تاریخ نوشتار : بهار 92

/ 0 نظر / 21 بازدید