پتیدین

طبقه بندی فارماکولوژیک :مخدرها

طبقه بندی درمانی : ضد درد مخدر –  داروی کمکی در بیهوشی

فراورده های ژنریک ایران : بصورت محلول 50 میلی گرم در میلی لیتریا 100میلی گرم در2 میلی لیتر است

اندیکاسیون  :

- بالغین : 0 5 1– 50 میلی گرم از راه عضلانی یا زیر جلدی هر 4 یا 3 ساعت  تجویز شود . همچنین ممکن است35 – 15 میلی گرم از راه انفوزیون وریدی تجویزمی شود .

- کودکان : 1.7 – 1.2میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار از راه زیر جلدی یا عضلانی هر سه یا چهار ساعتبرحسب نیاز تجویزمی  شود . حد اکثر میزا ن مصرف  15  میلی گرماست .  یا اینکه 0.1 – 0.05 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار از راه وریدی اهسته تجویز شود .

ضد درد در مامایی :

100 – 50  میلی گرم از راه عضلانی یا زیر جلدی بعد از منظم شدن درد هایر زایمانی تجویز می شود . در صورت نیاز به فاصله 3 – 1 ساعت می توان این دوز را تکرار کرد .

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک :

مکانیسم اثر : این دارو وبه گیرنده های اختصاصی در بسیاری از نقاط سیستم اعصاب مر کزی  متصل می شود و باعث کاهش درد می شود .

 

مدت اثر

اوج اثر

شروع اثر

راه مصرف

4 – 2 ساعت

7 – 5  دقیقه

یک دقیقه

وریدی

4 – 2 ساعت

50 – 30 دقیقه

15 – 10 دقیقه

عضلانی

4 – 2 ساعت

50 – 30 دقیقه

15 – 10 دقیقه

زیر جلدی

 

کنتر اندیکاسیون :

دپرسیون تنفسی – کولیت پسودوممبران  - اسهال ناشی از مسمومیت

موارد احتیاط مصرف :

اسم برنشیال حاد – بیماری های مزمن تنفسی – بیماری های شدید التهابی روده- انفارکتوس میوکارد -  دیس ریتمی های فوق بطنی – تروما به سر – افزایش فشار داخل مغز– اختلال عملکرد کلیه ها و کبد  

عوارض :

ارام بخش بیش از حد – بی خوابی -  سر خوشی – سر درد – میوز – وابستگی روانی -  کابوس های شبانه – تاکیکاردی – افت فشار خون – سنکوپ – خارش – راش – خشکی دهان -  بی اشتهایی – کولیک صفراوی – تهوع – استفراغ- احتباس ادرار – دپرسیون تنفسی

منبع : میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92

نویسنده :   حبیبه کنجه     ترم سوم     ورودی 90       

 دانشکده زینب (ع) لنگرود                 دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

/ 0 نظر / 31 بازدید