شل کننده های غیر دپلاریزان

این دارو ها به وسیله رقابت با استیل کولین جهت دسترسی به زیر واحد α در گیرنده های کولینرژیک نیکوتینی پست جانکشنال عمل کرده وسبب پیش گیری از تغییرات در

نفوذ پذیری یون ها می شوند . در نتیجه دپولاریزاسیون نمی تواند ایجاد کنند و فقط فلج عضلات اسکلتی ایجاد می کنند .

برخلاف سوکسنیل کولین فاسیکولاسون عضلات اسکلتی با شروع بلوک عصبی عضلانی غیر دپولاریزان رخ نمی دهد.

از اپی تلیوم توبولار کلیه ها و اپی تلیوم کوارشی وجفت عبور نمی کنند.

هوشبر های تبخیری – بی حسی کننده های موضعی – دارو های ضد اریتمی قلبی – لیتیوم – انتی بیوتیک های امینوگلیکوزیدی ممکن است اثر این شل کننده ها را افزایش دهند .

دارو هایی مانند کلسیم – کورتیکواسترویید ها و ضد تشنج  (فنی تویین )  ممکن است اثر این دارو ها را کاهش دهند .

شکیبا نوروزی      ترم سوم     ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان     منبع : کتاب هوشبری میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92


/ 0 نظر / 409 بازدید