اتروپین

گروه دارویی : آنتی موسکارینی

مکانیسم اثر : ممانعت از بروز اثرات موسکارینی استیل کولین در محل های پس سیناپسی

رشته های عصبی پاراسمپاتیک                  

 1 - ترشحی : بزاق – راه هوایی – گوارشی - تعریق

 2 - اتساع مردمک ( میدریاز ) – کاهش حرکات عضلات صاف

موارد مصرف :ایست قلبی – برادیکاردی سینوسی

منع دارو : حساسیت – آسم – انسداد لوله گوارش – فعالیت های نا پایدار قلبی و عروقی

عوارض جانبی :تاکیکاردی – میدریاز – خشکی دهان - آنژین

 

نویسنده :  پروا  فیض اللهی    

ترم سوم     ورودی 90       

دانشکده زینب (ع) لنگرود  

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان   

 منبع : هوشبری   در انتر نت             تاریخ نوشتار : بهار 92

           

 

/ 0 نظر / 19 بازدید