میدازولام

  • طبقه بندی فارماکولوزیک : بنزودیازپین
  • طبقه بندی درمانی : ضد اضطراب - ارام بخش
  • فراورده های زنریک ایران : محلول تزریقی :5 میلی گرم در میلی لیتر  _  10 میلی گرم در میلی لیتر
  • اندیکاسیون ها :

1 - جلوگیری از اضطراب قبل از جراحی

 - بالغین 2.5  تا 5 میلی گرم یک ساعت قبل از جراحی از راه عضلانی مصرف شود.

2- ارام بخش حین بی حسی اسپاینال

1  تا 2.5 میلی گرم از راه وریدی

3 - برای القای بیهوشی

0.2 -0.1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بیمار

(نویسنده : 1 تا 3 میلی گرم برای بزرگسالان از راه وریدی )

  • فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک

مکانیسم اثر : مکانیسم دقیق ان مشخص نیست ولی به نظر می رسد که باعث تسهیل اثر گابا می شود .

دفع : این دارو از طریق کلیه ها دفع می شود .

  • انتا گونیست :
  • فنومازونیل 0.2 میلی گرم وریدی هر شصت ثانیه تا دوز 10 میلی گرم

مدت اثر

اوج اثر

شروع اثر

راه مصرف

1 – 2 ساعت

2 – 3 دقیقه

60 – 80 ثانیه

وریدی

  •  کنتراندیکاسیون : در حساسیت به بنزودیازپین ها و افت فشار خون و شوک
  • موارد احتیاط مصرف دارو : نارسایی احتقانی قلب - اختلال شدید کبدی و کلیوی - بیماران کهنسال
  • عوارض : سر خوشی - اشکال در صحبت کردن - سر درد- افت فشار خون - تاکیکاردی - کهیر  - بثورات پوستی - تاری دید - میوز - نیستاموس - افزایش ترشح بزاق - تهوع استفراغ - برونکواسپاسم - دپرسیون تنفسی - اپنه

نویسنده : حبیبه کنجه  - ورودی 1390

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید