سوکسنیل کولین

 

سوکسنیل کولین تنها شل کننده دپولاریزان است که اثرات  استیل کولین را تقلید می کند .

تنها شل کننده است که شروع اثر سریع (60-30 ثانیه) و مدت اثر فوق العاده کوتاه ( 10 - 5 دقیقه ) دارد این خصوصیت سبب شده تا این دارو یک انتخاب ایده ال برای ایجاد فلج سریع عضلات اسکلتی به منظور تسهیل انتوباسیون تراشه باشد .

اگر چه دوز 0.5 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیمار ممکن است کافی باشد اما دوز 1.5 – 1 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بیماربه طور معمول جهت تسهیل انتوباسیون تراشه تجویز می گردد.

متابولیسم :

هیدرولیز این دارو وتبدیل به متابولیت های غیر فعال توسط کولین استراز های پلاسمایی (پسودوکولین استراز )که در کبد تولید می شود انجام می گیرد .

عوارض نا مطلوب :

شرایطی که این دارو منجر به هایپر کا لیمی می شوند عبارتند از :

سوختگی – تروما – اسیب طناب نخاعی – عدم استفاده طولانی از عضلات اسکلتی (مانند بیماران بخش ای سی یو) -          اسیب گسترده عضلانی  - فاسیکولاسیون (انقباضات ناهماهنگ فیبر های عضلات اسکلتی) به همراه دپولاریزا سیون جنرالیزه – میالژی

فاسیکولاسیون با تزریق لیدوکایین  کاهش پیدا می کند.

این دارو سبب افزایش فشار داخل چشم (بعد 3 – 2 دقیقه )  شده که گذرا می باشد . وتنها د10 – 5 دقیقه باقی می ماند . نگرانی بابت انقباض عضلات اکسترا کولار می تواند سبب بیرون ریختن محتویات چشم در حضور اسیب چشم باز گردد سبب شده که این دارو در این گونه افراد بکار نرود .

این دارو باعث افزایش فشار داخل مغز شده که اهمیت بالینی نداردیا کم هست .

این دارو باعث افزایش فشار داخل معده شده که احتمال برگشت محتویات معده به مری و گلو را زیاد می کند وبه ناجار ریسک اسپیراسیون ریوی افزایش می یابد .

نویسنده :   حبیبه کنجه     ترم سوم     ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

منبع : هوشبری میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92

/ 0 نظر / 95 بازدید