اترکوریوم

میزان مصرف اتراکوریوم 0.2 میلی گرم بر کیلو گرم  وزن بیمار می باشد .

طول اثر

شروع اثر

30 – 25 دقیقه

3 -  2 دقیقه

 

 

کلیرانس اتراکوریوم توسط مکانیسم شیمیایی بدن ( تجزیه غیر انزیماتیک خود به خودی ) به نام مکانیسم هافمن و یک مکانیسم بیولوژیکی (مکانیسم غیر اختصاصی پلاسمایی) صورت می گیرد .

اتراکوریوم به علت هیستامین رلیز با دوز های بالا می تواند سبب کاهش فشار خون بیمار و تاکی کاردی گردد.

شکیبا نوروزی      ترم سوم     ورودی 90        دانشکده زینب (ع) لنگرود                

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان     منبع : کتاب هوشبری میلر              تاریخ نوشتار : بهار 92

 

/ 0 نظر / 39 بازدید